Letra da Música

Shree Ram Jai Raam Jai Jai Raam
Jai Seetaaraam, Jai Jai Hanumaan
Jai Seeyaaraam, Jai Baaba Hanumaan
Seetaaraam Seetaraam